برای همیشه کابوس ترافیک از سر شهر و شهروندان ساروی برداشته می‌شود
 
به گزارش صدای شمال به نقل از مركز امور رسانه شهرداري ساري دكتر عبوري در اين ديدار با تشريح اقدامات انجام شده در سال گذشته و سالهاي حضور ايشان در شهرداري گفت:در اين مدت كوتاه كارهاي بزرگي انجام شد كه عمده آنها زير بنايي بودند مانند پروژه مهار آبهاي سطحي كه چند ده ميليارد تومان هزينه داشت و يا براي تبديل ساري به قطب گردشگري پروژه هاي بي شماري احداث شدند كه بوستان ملل يا ميدان شهر آشوب از آن جمله است اين پروژه ها سيماي ساري را متحول ساختند و به شكوه آن افزودند.
وي با تاكيد بر اينكه بدون همراهي مردم و حمايت شوراي شهر اين گام ها برداشته نمي شدند از آنها قدرداني كرد و به بيان طرح ها و برنامه هايي پرداخت كه شهرداري در سالجاري انجام خواهد داد و افزود:اتمام پروژه هاي بزرگي را پيش  و داريم كه هر يك از آنها در بالندگي شهر نقش و سهم مهمي دارند، بخصوص طرح هايي كه در پيوند با مناسب سازي ترافيك در دستور كار هستند ميتوانند براي هميشه كابوس ترافيك را از سر شهر و شهروندان بردارد خاصه آنكه وقتي مدعي هستيم ميخواهيم ساري قطب گردشگري باشد پس بايد براي سامان دادن ترافيك آن هم برنامه داشته باشيم كه داريم.
شهردار ساري در بخش ديگري از سخنان خود در ديدار دكتر رمداني با ايشان به وظايف اقشار مختلف در توسعه متوازن شهر اشاره كرد و تاكيد نمود:اصناف محترم ساري بحق قشري شريف و با كرامتي هستند و طي اين مدتي كه بنده در خدمت شهر هستم همدلي اين عزيزان را بخوبي احساس كردم بنابراين اميدوارم بتوانيم در سايه اين همدلي گام هاي بلندتري براي عمران ساري برداريم زيرا اين به نفع رونق گرفتن كسب و كار هم خواهد بود بويژه كه ساري در دوران اوج گيري صنعت گردشگري شاهد شكوفايي اقتصاد و به تبع آن رونق بازار هم خواهد شد.
ايشان سپس با تبريك و شادباش مجدد به مناسبت عيد سعيد نوروز براي موفقيت اصناف شهر و استان ابراز خرسندي و اظهار اميدواري كردند
اين گزارش حاكي است دكتر رمداني رييس اتاق اصناف مركز مازندران نيز ضمن شادباش به مناسبت سال نو از خدمات شهردار و شهرداري ساري تجليل كرد و گفت:اصناف در هر شهري خود را موظف به همراهي و همدلي با مردم و خادمان مردم مي دانند بخصوص در ساري كه با حضور شما رونق و شكوهي ديگر پيدا كرده است