حقوق کارگران حداقل باید 270 هزار تومان افزایش یابد/ نرخ تورم اعلامی از سوی دولت فقط بر روی کاغذ معتبر است
حمیدرضا قلی‌تبار درباره تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال 97 اظهار کرد: سطح معیشت سال گذشته 2 میلیون و 489 هزار تومان بوده است، در این شرایط اگر درحالت تورم 9/9 دهم درصدی که دولت اعلام کرده است و همه می‌دانند که این تورم بیشتر روی کاغذ است و میزان تورم بیشتر است.

وی با اعلام اینکه اگر همین تورم 10 درصدی دولت را قبول کنیم، میزان معیشت سال 97، 2 میلیون و 700 هزار تومان می‌رسد، افزود: اگر دولت بنا دارد که وضعیت کارگران نسبت به سال 95 اسفناک‌تر نشود باید حداقل حقوق کارگران حدود 270 تومان افزایش یابد که کارگران در سال 97 وضعیت‌شان بدتر از سال 96 نشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع نمایندگان کارگران کشور برای نرخ تورم پیشنهادهای مناسب‌تری دارند.

این مسئول بیان کرد: حدود 400 قلم خدمات در محاسبه نرخ تورم تعریف شده است که کارگران با 395 قلم بیگانه هستند، مباحث هزینه سفر خارج از کشور، نرخ کلاس اییروبیک، کلاس موسیقی تور زیارتی کارگران از مواردی است که دولت در محاسبه نرخ تورم آنها را محاسبه می‌کند این درحالی است که برای کارگران تنها مسکن، درمان، پوشاک، خوراک و آبونمان دارای اهمیت است و این کالا تورم 30 درصدی را تجربه می‌کنند.

قلی‌تبار بیان کرد: همین چند قلم نیازمندی‌های کارگران بر اساس نرخ تورم حدود 30 درصد افزایش داشته است، برای کارگران افزایش بهای مسکن، درمان، پوشاک، خوراک و آبونمان دارای اهمیت است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: برای کارگران تورم 30 درصد است نه تورمی که دولت اعتقاد دارد که 9 درصد است،در ارتباط با 395 قلم مباحثی که برای تورم مطرح می‌شود، فکر جامعه کارگری به این مباحث هم نمی‌تواند با این شرایط خطور کند.