خشکسالی ، مهمان تابستان 97 مازندران
گزارش تازه هواشناسی مازندران از میزان بارندگی در 10 ماهه سال جاری نشان می دهد که در این مدت 463میل متر باران در این استان بارید که درمقایسه با دوره بلند مدت 17 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش ، میزان بارش باران در مازندران در چهار ماهه سال زراعی جاری هم نسبت به دوره بلندمدت چهار درصد و مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش دارد.
سال زراعی از اول مهر آغاز می شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می یابد . 
** رفع 60 درصدی عطش تابستانی با برف ماه بهمن 
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت که نقشه پیش آگاهی نشان می دهد که میزان بارش باران در این خطه شمال کشور تا پایان سال جاری پایین تر از حد نرمال و یا در خوشبینانه ترین حالت در حد نرمال خواهد بود.
سید محمدرضا رضوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با وجود این که بارش برف در نیمه اول ماه بهمن 50 تا 60 درصد از مشکل کم آبی تابستانی استان را کم کرد ، ولی همچنان مازنی ها به خصوص کشاورزان برنج کار باید در تابستان 97 منتظر کم آبی ناشی از کاهش بارندگی و زیر کشت نرفتن بخشی از اراضی شالیزاری خود باشند.
وی توضیح داد : بررسی ما نشان می دهد که حدود 35 درصد از مخازن سدهای این استان خالی است و با تجربه گرم شدن دمای هوا اردیبهشت سال جاری ، برف موجود در ارتفاعات نیز به سرعت ذوب و از دسترس خارج می شود واین روند میزان خشکسالی را تشدید می کند.
مدیرکل هواشناسی مازندران راهکار مناسب برای کاهش عطش تابستانی در این استان را کاهش میزان مصرف به خصوص کشت محصولات کم آبر دانست.
مازندران بیش از 460 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که افزون بر 110 هزار هکتار آن زیر کشت برنج قرار می گیرد.
طبق آمار حدود 80 درصد از مصرف آب در کشور مربوط به حوزه کشاورزی است.