شهرستان سیمرغ نیاز به تبرک‌ شهدای گمنام دارد
حاجیه‌خانم فاطمه رضایی همسر سردار شهید صمصام طور در واکنش به تدفین دو شهید گمنام خوشنام در سیمرغ در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: شهرستان سیمرغ نیاز به تبرک این شهدای عزیز دارد.

وی افزود: شهدای گمنام در محلی باید به خاک سپرده شوند که جایگاه عمومی داشته باشد تا همه مردم به ویژه قشر نوجوان و جوان از آن جایگاه سهمی داشته باشند.

همسر شهید صمصام طور با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسان تشخیص داده شد که این شهدای بزرگوار باید در پارک شهر کیاکلا به خاک سپرده شوند، تصریح کرد: هر حرفی که سردار باقرزاده بزنند مطیع آن هستیم و هیچ شخصی در شهرستان نمی‌تواند تصمیم غیر از آن بگیرد.

وی در پایان گفت: شهدای ما کم کسانی نیستند که هر شخصی بخواهد برای این بزرگواران تصمیم بگیرد و کسی بخواهد در تصمیمی برای این شهدا مخالفت کند با ما خانواده شهدا طرف است.