دوگانگی در تعیین اقلیم ظلمی آشکار به مردم بابلسر است
حجت‌الاسلام محمداسماعیل قلی‌پوراز ماجرای انتخاب دو اقلیم برای این شهرستان انتقاد کرد و افزود: بابلسر در تعیین نرخ گاز در اقلیم چهارم و از لحاظ تعیین نرخ برق در اقلیم سوم قرار دارد که می‌طلبد در اجرای عدالت، مسؤولان نسبت به رفع ابهامات موجود که از خواسته‌های مردم منطقه نیز بوده، وحدت نظر داشته و اقدام جدی انجام دهند.

وی افزود: مسؤولان در تعیین نرخ حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری تعرفه‌ها و بهای برق و گاز مصرفی مردم دچار دوگانگی هستند که با توجه به تفکیک اقلیم مناطق بهتر است به سرعت این موضوع حل و فصل شود.

امام جمعه بابلسر با بیان اینکه اقلیم بابلسر در محاسبه نرخ حامل‌های انرژی تفاوت است، گفت: محاسبه نرخ حامل‌های انرژی براساس شرایط جغرافیایی و اقلیمی است چگونه می‌شود برای شهری مانند بابلسر دو اقلیم متفاوت را اعلام کرد و این دوگانگی در تعیین اقلیم ظلمی آشکار به مردم این شهرستان است.