دولت مسبب دلسردی بخش خصوصی است
عبدالله مهاجردر جلسه شورای ادارای استان مازندران، گفت: مشکل اصلی کسب‌وکار بخش خصوصی بیشتر در سه حوزه دارایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران، با بیان اینکه اگر این واژه ها که در جلسات گفته می‌شود، عمل شوند ما پیشرفت خواهیم کرد، افزود: این واژه‌ها در بسیاری از جلسات گفته شده اما مسلم این است که ابزارهای مزاحم بسیار زیاد هستند و  اگر به این بخش‌ها عمل نشود باز در جلسه دیگری، ما گلایه‌های خود را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ما امیدواریم که ارکان دولت پای کار آمده و ابزارهای مزاحم موجود برداشته شود، خاطرنشان کرد: اگر این‌ها برداشته نشود اتفاقی نخواهد افتاد و اگر برداشته شوند مطمئن باشید که بخش خصوصی آمادگی لازم را دارد.

مهاجر با اشاره به اینکه دلسردی بخش خصوصی، درجا زدن پس از یک سال کار است، مسبب این دلسردی را مجموعه دولت دانست و افزود: باید در سطح کشور و استان، شرایط را کم کنیم و اگر کم کردیم، دستگاه مربوط الزام به پاسخگویی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه سرمایه‌گذار به آسانی پیدا نمی‌شود، افزود: سرمایه‌گذار وارد استان می‌شود اما هنگامی که ببینند اتفاقی نیفتاده، خواهند رفت و ده‌ها فرد دیگر را نیز با خود خواهد برد.