فرمانداران نوشهر و نور تغییر کردند
محمد اسلامی استاندار مازندران که حدود دو ماه به عنوان بیست‎ودومین استاندار مازندران و دومین استاندار مازندران در دولت تدبیر امید منصوب شد بلاخره عزم خود را برای جابه‌جایی فرمانداران جزم کرد و طی احکام جداگانه‌ای فرمانداران نوشهر و شهرستان نور را جابه‌جا کرد.

استاندار مازندران عصر امروز در نخستین تغییر استاندار مازندران در حوزه فرمانداران عبدالصمد صفرنژاد  به جای علی شادمان به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نوشهر شد همچنین علی شادمان فرماندار سابق نوشهر نیز جانشین محمد خنجری فرماندار شهرستان نور شد.