تذکرادیانی به سخنان غیرقانونی صادقی در مورد شورای نگهبان
سیدعلی ادیانی‌ در تذکری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در واکنش به نطق محمود صادقی که در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نیست بلکه عصاره فضائل شورای نگهبان است، گفت: قدر امامزاده را متولی‌اش باید نگه دارد. این ادبیات که نمایندگان عصاره فضائل ملت نیستند و عصاره فضائل شورای نگهبان هستند به چه معنی است؟ چقدر منطق حقوقی و استدلال محکم مبتنی بر عقلانیت بر این واژگان حاکم است؟

وی یادآور شد: اگر مجلس را عصاره فضائل شورای نگهبان می‌دانیم آیا حضور شما در مجلس مشروعیت دارد؟ آیا شرعا حق رای دادن دارید و می‌توانید در مقام مخالفت یا موافقت اظهارنظر کنید؟ وقتی ما سوگند خورده‌ایم، یعنی پذیرفته‌ایم که نماینده ملت هستیم نه عصاره فضائل نهادی دیگر.

نماینده قائم‌شهر در مجلس شورای گفت: این ادبیات نه به نفع گوینده‌اش است و نه به نفع شنوندگان و برای تک تک ما هزینه ایجاد می‌کند. آیا ما حق داریم به جایگاه رسمی و قانونی واژگان غیرمتعارف نسبت دهیم؟ شورای نگهبان به حکم قانون اساسی کار خودش را انجام می‌دهد و مجلس هم در چارچوب وظایف و اختیاراتش اظهارنظر می‌کند. ممکن است اشکالاتی هم باشد که کسی نافی آن نیست اما نباید ادبیاتی ایجاد کنیم که خوراکی برای کسانی که اراده باطل دارند فراهم شود ولو اینکه دو کلمه حرف حق هم بزنند. ما چنین چیزی از آقای صادقی که خودش روحانی، معمم، ابن‌الشهید و حقوقدان است انتظار نداریم.