اجحاف مدیریتی در حق منابع آبی مازندران
محمدعلی غلامی درباره مدیریت منابع آبی در استان مازندران اظهار کرد: در حوزه مدیریت آبی در حق استان اجحاف شده است.

وی با اعلام اینکه به طور متوسط در استان مازندران شاهد بارندگی  640 میلیمتری هستیم، تصریح کرد: در صورت مدیریت مناسب روان آب‌ها شاهد تجمیع حجم آبی مناسبی در استان می‌شویم.

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، خاطرنشان کرد: حدود 6 میلیارد مکعب آب در مازندران وجود دارد که امکان برنامه‌ریزی روی آن وجود دارد، استان تنها 10 درصد منابع آبی را مدیریت کرده و بقیه در اختیار مدیریت استان قرار ندارد.

وی با اعلام اینکه منابع و مصارف ما در استان 3 میلیارد متر مکعب است، افزود: متولیان ما اگر آب در رودخانه‌ها وجود داشت برداشت می‌کنند در غیر این صورت هیچ منبع ذخیره آبی در استان وجود ندارد.

غلامی با اعلام اینکه طرح‌های در حوزه ایجاد آب‌بندان در دستور کار قرار دارد، گفت: این طرح‌ها نیازمند به تامین اعتبارات مالی است.

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه اعتبارات برای تامین آب در استان بسیار مهم است، ادامه داد: پیمانکار و مجری طرح برای ساماندهی آب در استان حضور دارند ولی نحوه تخصیص منابع زمینه جذب این افراد را فراهم نمی‌کند.

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ادامه با اعلام اینکه برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها در استان وجود دارد که باید به روز شود، گفت: در بازنگری طرح‌ها مسائل زیست محیطی و شاخص‌های اقتصادی باید به صورت جدی لحاظ شود.