کاهش 60 میلیون مترمکعبی ذخیره آب سد شهید رجایی
به گزارش صدای تبرستان،موسوی مجد با بیان اینکه اینکه ذخیره آبی این سد از وضعیت مناسبی برخوردار نیست گفت: هم اکنون 35 میلیون مترمکعب (22 درصد) از سد شهید رجایی آبگیری شده که این میزان پارسال در همین زمان 95 میلیون متر مکعب بوده که نشان از کاهش 60 میلیون مترمکعبی آبگیری این سد دارد. مدیر امور بهره برداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه میزان بارندگی از مهر امسال تاکنون 220 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7 درصد و در درازمدت 2 درصد کاهش داشته است افزود: حجم آب دهی رودخانه ها نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد و نسبت به 2 سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است. موسوی مجد گفت: از مجموع 10 سد مخزنی مازندران با حجم 327 میلیون مترمکعب، 124 میلیون مترمکعب این مخازن با کاهش 111 میلیون مترمکعبی (235 میلیون مترمکعب) نسبت به مدت مشابه پارسال آبگیری شده است. مدیر امور بهره برداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مازندران از ذخیره سازی 34 درصدی ظرفیت آب بندان های این استان خبر داد و افزود: ظرفیت حجم این آب بندان ها 370 میلیون مترمکعب بوده که تاکنون با کاهش 240 میلیون مترمکعبی، فقط 130 میلیون مترمکعب آن آبگیری شده است. موسوی مجد از کشاورزان خواست: با توجه به وضعیت نامناسب آب بندان های مناطق ساری، بهشهر و گلوگاه نسبت به ذخیره سازی آب بندان های خود اقدام کنند.صدا و سیما