با گشت ارشاد نمی توان جامعه را باحجاب کرد، چرا که اگر این گونه بود در این چهل سال جواب می داد/ سوء استفاده نکردن از بیت المال در ایران که شتر را با بار می برند جای تعجب دارد/در مناظره تبلیغاتی ترامپ و کلینتون در مورد سواستفاده تبلیغاتی او از وسیله دولتی جهت خرید سیب زمینی در راه برگشت به منزل اشاره شد که متاسفانه این مباحث از رسانه های ما پخش نمی شود، چرا که همیشه باید به آمریکایی ها دشنام داد/ نماز در حالت مستی نهی شده است، اما این مستی را می توان بسط داد؛ اگر مست قدرت و میز و یا درجه آیت اللهی و مانند این ها هستید نماز نخوانید چرا که در پشت نماز خود را پنهان کرده اید.


تا به حال هیچ کارشناس بهداشت و سلامت و محیط زیست و پزشک و متخصصی یک جمله در بی خطر بودن آمیزش نامیمون سد هراز و شیرابه عمارت ننوشته است، ولی در رثای مخاطره آمیز بودن آن مثنوی ها نظم شده است. به راستی قیمت یک عکس یادگاری در مراسم گشایش سد و یا یک سیخ کباب گوسفند قربانی شده پیش پای وزیر و وکیل و یا یک صفحه در کتابچه تبلیغات انتخاباتی چقدر است؟! و اینکه جان انسانها و سلامت نسل هایی که برای سالیان زیادی از این معجون می نوشند و می رویانند چه بهایی دارد؟؟!